Health Tech deltok på årets EHIN-seminar (E-Helse I Norge) med Harald Lysdahl (Leder Marked og Forretningsutvikling) og Pål Nesteby (Daglig leder). EHIN arrangeres av IKT Norge og er Norges største møteplass for e-helse og er derfor et av de viktigste arrangementene Health Tech deltar på. Konferansen ble åpnet av helseminister Bent Høie 31. oktober.

Årets konferanse kunne by på totalt rundt 150 talere og konferansen var delt inn i 5 ulike spor; Velferdsteknologi, Sikkerhet og personvern, Genomics/Cancer/PM og Forskning. Teamene innenfor de ulike sporene varierte stort og de mest relevante temaene for oss var blant annet Digital Transformasjon, Digitale legemidler og Personvernforordningen.

Inger Østensjø fra KS åpner konferansens dag 2

Innenfor Digitale legemidler fortalte Susanne Prøsch og Donate K. Aashildrod fra Sandefjord Kommune om noen av utfordringene rundt det å få korrekte legemiddellister til hjemmeboende pasienter. Videre fortalte Terje Wistner fra Apotekforeningen om motivasjonen og bakgrunnen for Apotekforeningens satsing sammen med Capgemini for å videreutvikle FarmaPro. Den nye konstellasjonen vil lage en ny bransjeløsning i bunn som alle apotek skal standardisere på, mens apoteksystemet på toppen kan bestemmes av det enkelte apotek slik at de kan differensiere seg som de ønsker.

Susanne og Donate fra Sandefjord kommune peker på risikobildet i informasjonsflyten til legemidler i bruk

Bård Gamnes fra EY fortalte hvordan Direktoratet for e-helse planlegger å videreutvikle og samordne e-resepter slik at det blir en felles oversikt over legemidler i bruk ved at legemiddelliste blir et eget informasjonsobjekt i e-resept. Dette gjør at elektronisk multidosemelding blir tilgjengelig i reseptformidleren. Formålet med dette er å redusere feilmedisinering som er en stor utfordring i Norge i dag.

Bård gjennomgår Prinsipp for pasientens legemiddelliste

Datatilsynet stod avslutningsvis for en grundig gjennomgang av Personvernforordningen og de nye kravene som vil tre i kraft i mai 2018 (GDPR). Det er viktig for både Databehandlere og Databehandleransvarlig å etablere rutiner for risikovurdering og eventuelt personvernkonsekvensvurdering.

Christine Dalebø Gjerdevik fra Datatilsynet gir oss GDPR på 900 sekunder