Om oss

Health Tech AS ble etablert i 2004 med et ønske om å bidra til redusert feilmedisinering, samt gi sikrere og mer effektiv legemiddelhåndtering ved norske sykehus og sykehjem. Siden oppstarten er vi blitt Nordens ledende leverandør av datastyrte lagrings- og logistikkløsninger for legemidler og medisinsk forbruksmateriell. Våre legemiddelautomater er i dag installert på sykehus (legevakt, intensivavdelinger, sengeposter og felleslager), helsehus, sykehjem, fengsel og legevakt.

Etter installasjoner på mer enn 35 sykehus og nærmere 40 kommunale institusjoner i Norge, Sverige, Finland og Danmark kan vi konkludere med at våre kunder opplever positive effekter ved bruk av Health Techs løsninger, både økonomisk pga. redusert legemiddelforbruk og arbeidstimer brukt på legemiddelhåndtering, samt økt jobbtrivsel grunnet mindre stress rundt narkotikauttak og -rapportering.

HISTORIKK

sanwal-deen-93466

Health Tech ble etablert i 2004 av Harald Lysdahl, som fortsatt er aktiv både på eiersiden og som ansatt i selskapet. Datterselskaper ble etablert i Sverige og Finland i 2008.

Health Tech har siden starten sett på Norden som sitt hjemmemarked, og satset på utvikling av løsninger som er tilpasset helsevesenet og legemiddelhåndteringen i de nordiske landene.

Health Tech har siden oppstarten ledet an i utviklingen av markedet og løsningene for digitalisering av legemiddelhåndtering i Norden, og er i dag ledende i Norden innenfor integrasjoner til andre informasjonssystemer i helsevesenet.

LEVERANDØRER

sammensatt logobilde

Health Tech har partnerskapsavtaler for Norden med ledende globale leverandører av utstyr som inngår i løsningene.

Elektroniske dispensere og kabinetter for legemiddellagring leveres av Vanas Medical, en del av TouchPoint Medical. TouchPoint Medical er en global aktør innenfor legemiddelhåndtering.

Elektroniske traller leveres av Capsa Healthcare (USA), som er en ledende global aktør. Utvalget av traller er omfattende, og traller for ethvert behov kan leveres.

KVALITET

checklist-1622517_1920

Health Tech har etablert kvalitetssystem basert på ISO 9001 og er i ferd med å implementere ISO 13485:2016 (Medical Devices-Quality management systems-Requirements for regulatory purposes).

I tillegg implementeres relevante deler av anerkjente arbeidsprosesser og rammeverk som ITIL, TOGAF, AGILE osv.

Vi overvåker endringer av lovverk og regelverk vedr. legemiddelhåndtering, inkludert EU-direktiver, for å sikre at løsningene tilfredsstiller eksisterende og fremtidige lovkrav.

KONTAKT OSS

Kontor

TouchPoint Medical Nordic AS

Besøksadresse:
Askerveien 61, 1384 ASKER

Postadresse:
Askerveien 61, 1384 ASKER

Tlf: +47 31 90 97 60
E-post: Nordic@touchpointmed.com