Våre løsninger

Health Tech leverer løsninger som hjelper helsevesenet med å gi korrekt legemiddel til riktig person, til rett tid med minimalt tidsforbruk. I tillegg hjelper løsningene helsevesenet med å få mest mulig medisinering ut av hver krone med bedre lagerstyring og informasjonsflyt.

Legemiddelautomaten holder rede på hvilken sykepleier som har hentet ut hvilket legemiddel, til hvilken tid, med hvilken dose til hvilken pasient. Telling gjøres automatisk og narkotikaregnskapet er ferdig umiddelbart etter plukking. Programvaren sender automatisk en bestilling til apoteket når det er behov for etterfylling, slik at man får ny levering før det går tomt. Automatene kan tilpasses ulike institusjoner og behov; alt fra store felleslagre for hele sykehus eller kommuner, ned til små minidispensere for sikker lagring av A- og B-preparater på små avdelinger.

SYKEHJEM

Bilde2

Health Tech har en spesialløsning for sykehjem som er i bruk på nærmere 40 institusjoner i Norge og Sverige. Legemiddelautomaten gir legemiddelhåndtering med mindre feilmedisinering, høyere sikkerhet og kvalitet. Ved bruk av mobile enheter har man sikker legemiddelhåndtering helt frem til beboeren.

SYKEHUS

Bilde1

Health Techs løsninger kan være en viktig komponent i en lukket legemiddelsløyfe. Ved bruk av Health Techs legemiddelautomater og mobile enheter har man full sporbarhet fra apotek til pasient, systemene kan integreres mot både elektronisk pasientjournal og elektronisk kurve. Health Techs løsninger kan koble sammen flere avdelingers medisinlager og dermed også gi en bedre styring på medisinbruk og medikamentøkonomi. Health Techs løsninger er installert på mer enn 35 sykehus i Norden.

LEGEVAKT

dreamstimemaximum_91299948

En legevakt har spesielle behov ved uttak av legemidler. Med Health Techs legemiddelautomat kan A- og B-preparater lagres sikkert, sentralt i avdelingen. Videre håndteres også ofte narkotika til ambulanser som har behov for påfylling, og Health Techs løsning for legevakt har en egen ambulansemodul som dokumenterer narkotika til ambulansene.