Legemiddelhåndtering

Sikker og effektiv legemiddelhåndtering dreier seg om:

 • at riktig pasient mottar riktig legemiddel med riktig dose til rett tid med korrekt administrasjon
 • full sporbarhet, historikk og nødvendig sikkerhet ved lagring og håndtering av legemidler
 • god lagerstyring med kontroll på utløpsdato for legemidler
 • integrasjon mellom ulike informasjonssystemer (systemer for pasientjournal, forordning, apotek, elektronisk kurve etc.)
 • full kontroll på innsyn i pasientdata

De løsningene som løser dette best i dag er elektroniske legemiddelautomater i medisinrom kombinert med mobile enheter frem til sengekant, som samtidig tilfredsstiller kravene til lukket legemiddelsløyfe i en og samme løsning.

UTFORDRINGER

Canon 20130812 H-T bilder 321

Trygg og effektiv legemiddelhåndtering er en stor utfordring for helsevesenet. Undersøkelser og statistikk viser at det eksisterer store utfordringer med legemiddelhåndtering:

 • Årlig antall tilfeller av medisineringsfeil er betydelig
 • Årlige kostnader forbundet med medisineringsfeil er svært høyt
 • Antall avviksmeldinger relatert til feil legemiddelhåndtering er høyt
 • Svinn og tyveri av legemidler utgjør et betydelig problem
 • Sporbarhet og dokumentasjon av legemiddelhåndtering er en stor utfordring
 • Vanskelig å ha full kontroll på beholdning og utløpsdato

LØSNINGER

Aalst 1_2

Ved å velge løsninger fra Health Tech for å løse utfordringene rundt legemiddelhåndtering får institusjonene:

 • Robuste og driftssikre automater. Dokumentert levetid på over 10 år
 • Stor fleksibilitet, både med hensyn til endringer i konfigurasjon og utvidelser
 • Praktisk éndoseløsning som gir sikre og raske uttak
 • Godt sikret mot innbrudd og tyveri. Kan installeres i åpne områder og er plassbesparende.
 • Sikker løsning for retur av legemidler.
 • Kan integreres til pasientjournalsystem, forordning, FEST, apoteksystem etc.
 • Konvertering fra virkestoff til apotekprodukter
 • Alternativ håndtering av synonympreparater

POSITIVE EFFEKTER

positive-letters-2355685_1920

Bruk av legemiddelautomater på sykehjem og sykehus har en rekke positive effekter:

 • Full sporbarhet, historikk og høyere sikkerhet ved uttak av A- og B-preparater
 • Teller og klargjør narkotikaregnskap automatisk
 • Reduserer faren for feilmedisinering
 • Frigjør verdifull sykepleiertid og reduserer stress ved legemiddelhåndtering
 • Holder kontroll på utløpsdato for medikamenter
 • Reduserer svinn og forbruk
 • Sender automatisk bestilling til apotek

ØKONOMISK GEVINST

coins-948603_1920

Erfaringer fra Health Techs anlegg installert i Norge, Sverige og Finland viser at i tillegg til økt sikkerhet og redusert fare for feilmedisinering, gir legemiddelautomaten også en økonomisk gevinst:

 • En avdeling kan frigjøre i overkant av 1000 sykepleiertimer pr. år, som kan brukes på pasientrettet arbeid
 • Medikamentforbruket reduseres 10-20%
 • Anleggene er tilbakebetalt på 1-3 år
 • Økt trygghet og trivsel på arbeidsplassen kan føre til lavere sykefravær