Kurs og rådgivning

Health Tech har etterhvert opparbeidet seg stor erfaring og kompetanse om legemiddelhåndtering. For de av våre kunder som ønsker dette, kan vi tilby optimaliseringsprosjekter for å få best mulig utnyttelse av legemiddelautomaten. Dette vil ofte også resultere i mindre varebeholdning og reduserte kostnader på legemidler.
Vi ser også at vellykket bruk av legemiddelautomatene et tett knyttet sammen med at alle brukere har fått en god opplæring og føler seg trygge i bruken av automatene. Health Tech tilbyr, i tillegg til superbrukeropplæring ved installasjon, ulike typer kurs hvis kunden ønsker mer kompetanse på institusjonen.

OPPLÆRING

apple-256261_1920

Health Tech tilbyr en rekke kurs i bruk av legemiddelautomatene:

  • Opplæring av superbrukere ved installasjon av legemiddelautomatene. I løpet av to dager får deltagerne grundig opplæring i bruk av automaten, både praktisk og teoretisk. Vi går igjennom automatens funksjonalitet, ulike rapporter man kan generere, hva man gjør ved nøddrift, konfigurering og ombygging av automaten, opplæring av øvrige brukere etc.
  • Health Tech tilbyr et e-læringskurs for alle brukere av automaten. slik at alle får en god innføring og føler seg trygge på bruken av legemiddelautomaten
  • Superbrukerkurs ved nyansettelser eller behov for flere superbrukere. Disse kursene tilbys både ute hos kunden og i Health Techs lokaler i Lier
  • Viderekommende kurs for de som ønsker enda større kunnskap og kompetanse på alle de ulike rapportene og informasjonen man kan få når man har digitalisert legemiddelhåndteringen

RÅDGIVNING

gears-2020552_1920

Når man velger løsninger fra Health Tech og får digitalisert legemiddelhåndteringen medfører dette at man får økt sikkerhet og sporbarhet på hvem som tar ut hvilke legemidler til hvilke pasienter. I tillegg får man også en stor mengde detaljert data på legemiddelforbruket institusjonen har, noe som kan brukes til å forbedre måten man jobber på.

Vi har etter mange års erfaring i det nordiske markedet sett at noen kunder kan stor nytte av en grundig gjennomgang og analyse av dataene løsningen generer.
Health Tech kan tilby egne optimaliseringsprosjekter og workshops, og vi ser at flere av våre kunder etter en slik gjennomgang får en mye bedre legemiddellogistikk, der man kan redusere kostnadene på legemidler og få optimalisert bruken av legemiddelautomaten.

Hvis dette høres ut som noe som kan være aktuelt, ta kontakt for en prat om hvordan Health Tech kan hjelpe dere best mulig.