Health Tech utvikler integrasjoner etter hvert som disse etterspørres av vår kunder. Foreløpig er følgende integrasjoner utviklet og satt i drift:

FarmaPro FarmaPro er apotekenes programvare. Integrasjon til FarmaPro ble utviklet våren 2007, og har vært i drift på Betanien Hospital siden juni 2007. Integrasjonen til FarmaPro sikrer at anlegget kan bestille varer automatisk.
Infomedix Integrasjonen til Infomedix ble satt i drift på Betanien Hospital sommeren 2007. Integrasjonen «henter pasienter» fra journalsystemet, og muliggjør at medikamenter som plukkes, knyttes til korrekt pasient.
DIPS Integrasjon til DIPS for å hente pasienter er i drift hos flere av våre kunder.
Profdoc Integrasjon til Profdoc for å hente pasienter og forordninger er i drift hos flere av våre kunder.
Gerica Det er utviklet integrasjon til Gerica for å hente ut både pasient- og forordningsdata. Dette er utviklet i samarbeid med Øya Helsehus i Trondheim.
Oberon På Universitetssykehuset i Oulu i Finland, er det utviklet og satt i drift en HL7-basert integrasjon til EPJ-systemet Oberon. Her hentes i førsteomgang pasientinformasjon.
Melior I Vestgøtalandsregionen i Sverige er løsningen integrert med journal- og forordningssystemet Melior fra Siemens. Dette betyr at systemet henter forordninger direkte fra Melior og presenterer dette for sykepleieren i plukkeøyeblikket.
Jeeves I Vestgøtalandsregionen i Sverige er løsningen integrert med ERP-systemet Jeeves (som betegnes som «Hamlet» i regionen). Integrasjonen inkluderer vareregister, brukere, bestillinger fra brukerne til automatene etc.