Innovasjonscamp ved Lier Videregående skole.

Health Tech deltok som veileder og Jury under Innovasjonscamp i regi av Lier Videregående skole i uke 4. Lier VGS ble i 2017 kåret til «Årets entreprenørskole i Buskerud» og over 100 deltakere fra ungdomsskoler og videregående skoler i Lier, Røyken og Drammen deltok på årets arrangement.

Temaet for årets arrangement var «Helse og miljøteknologi», og oppdraget for de unge entreprenørene var å identifisere en brukergruppe som har utfordringer i forhold Helse, Velferd eller Livskvalitet og finne frem til hvordan Helse – eller miljøteknologi kan gi en innovativ løsning på utfordringen. Som en ledende leverandør av digitale løsninger for legemiddelhåndtering var det naturlig for Health Tech å delta som veileder og jury da vi ble spurt av arrangøren.

Campen ble åpnet av ordfører Gunn Cecilie Ringdal i Lier kommune og blomster ble overrakt før elevene kunne gå i gang med oppgaven.

Det var svært mange gode innspill underveis og det var interessant å se hvilke problemstillinger som opptok de unge. Det var noen som tok utgangspunkt i egen livssituasjon og hvordan de kunne forbedre den, mens andre tok utgangspunkt i andre kanskje mer aktuelle grupper sine situasjoner. Flere av elevene hadde overraskende mye kunnskap om hvilke utfordringer for eksempel eldre og demente kunne ha i sin livssituasjon. Det var en del ideer til hvordan man kunne forenkle legebesøk og hvordan smarte klokker kunne løse ulike utfordringer. Det ble også presentert en Kosttilskuddsmaskin som laget tilpassede kosttilskuddstabletter basert på blodprøve. Etter gjennomgang av 18 ulike ideer ble det kåret 2 finalister som hadde spesielt godt gjennomtenkte og innovative ideer og dette var:

Gyro-Ambulanse: Ambulanse med en seng som ville være 100% stabil under transport ved hjelp av Gyro-stabiliseringsteknologi.

Out and about: Forbedre ensomme/demente personer sine liv med VR-teknologi. De så for seg Virtuelle sansehager samt virtuelle møter med venner/familie/andre i samme situasjon. I tillegg så de for seg fremtidig teknologi som kunne aktivere sanseapparatet også.

Vinneren ble Gyro-ambulanse med bakgrunn i at de hadde tatt for seg et konkret problem og funnet opp en konkret løsning samt at de hadde en godt gjennomtenkt presentasjon av løsningen.

Med så mange engasjerte og innovative unge entreprenører så kan det se ut til at Health Tech og Norge generelt vil ha god tilgang på kompetente og løsningsorienterte medarbeidere også i fremtiden!