– FULL KONTROLL PÅ MEDISINER OG INFORMASJONSFLYT

Ikke bruke tid på telling, ikke avvik på regnskapet, ikke tom for medisin, ikke jobbe overtid på medisinrommet, enklere synonymhåndtering, mindre feilmedisinering, mindre papirarbeid, mindre renhold og enklere rapportering. Adjø til hastebestillinger og telefonene bygda rundt for å låne medisiner, og endelig slipper vi medisinene som er gått ut på dato. Dette er Sorgenfri for oss.

Health tech leverer løsninger som hjelper helsevesenet til å gi medisin til riktig person, til rett tid med minimalt tidsforbruk. I tillegg hjelper løsningene helsevesenet til å få mest mulig medisinering ut av hver krone med bedre lagerstyring og informasjonsflyt. På denne siden kan du lese mer om hvilke løsninger vi har for å dekke forskjellige behov.

Medikamenthåndtering-pdf-ikon
Last ned PDF brosjyre her

avdelingSlager med legemiddelautomater

Løsningen frigjør sykepleietid til annet viktig arbeid (ca 70% stilling). Sikker lagring av medikamenter,
full lagerstyring og elektronisk sporing av alle bevegelser fører til bedre arbeidsmiljø, redusert
medikamentbudsjett og kvalitetsheving av tjenesten.

 • Integrert mot Elektronisk Pasient Journal med pasientinformasjon og forordningsinformasjon
 • Sikker lagring av alle reseptgrupper
 • Automatisk telling
 • Automatisk narkotikakontroll
 • Automatisk bestilling av medisiner
 • Full kontroll på historikk

felleSlager med legemiddelautomater og reServaSjonSløSning

Noen medisiner bruker avdelingen sjelden og disse medisinene kan samles på et felleslager. Dette betyr at de lokale medisinrommene ikke blir for store og generelt at medikamentøkonomien blir meget bedre. Dersom det er lange avstander til felleslageret kan man «reservere» medisinen over intranettet, og eventuelt skrive en strekkodebasert bestilling slik at medisinen kan hentes av andre.

 • Integrert mot økonomisystemet
 • Registrerer forbruk mot riktig avdeling/virksomhet
 • Reservasjonsløsning over intranett
 • Automatisk telling
 • Automatisk narkotikakontroll
 • Automatisk bestilling av medisiner
 • Full kontroll på historikk

overSkuddSlager for mange avdelinger/ virkSomHeter

Mange virksomheter kjøper inn medisiner, der de kun skal bruke litt av pakningen. Disse brutte pakninger kan samles i overskuddslageret, og deretter benyttes av flere avdelinger eller virksomheter. Dette gjør at varene ikke blir «hyllevarmere», og forbedrer medikamentøkonomien til virksomheten. Dersom det er lange avstander til felleslageret kan man «reservere» medisinen over intranettet, og eventuelt skrive en strekkodebasert bestilling slik at medisinen kan hentes av andre.

 • Integrert mor økonomisystemet
 • Registrerer forbruk mot riktig avdeling/virksomhet
 • Reservasjonsløsning over intranett
 • Automatisk telling
 • Automatisk narkotikakontroll
 • Automatisk bestilling av medisiner
 • Full kontroll på historikk

a+B lager

Narkotika og B-preparater er ressurskrevende for helsevirksomheter. Dobbeltkontroll, telling, narkotikaregnskap, sikker adgangskontroll og annen administrasjon av disse medisinene fører til mindre tid hos sykepleier ansikt til ansikt med pasienten. A+B-lageret gjør håndteringen av disse medikamentene enklere.

 • Automatisk narkotikaregnskap
 • Sikker lagring og adgangskontroll
 • Full historikk for medisiner
 • Ingen dobbeltkontroll ved uttak av medisiner
 • Automatisk telling av A + B- preparater
 • Kan enkelt utvides til andre reseptgrupper

akuttmottak

Akuttmottak har spesielle behov ved uttak av medisiner. I hastesituasjoner er det viktig at medisinene er lagret sentralt i avdelingen, slik at hentetiden blir kort. Videre håndteres også ofte narkotika til ambulanser som har behov for påfylling, og løsningen for akuttmottak har en egen ambulansemodul som dokumenterer narkotika til ambulansene.

 • Integrert med Elektronisk Pasient Journal
 • Dokumenterer medisinering av id-løse
 • Ambulansemodul
 • Automatisk Narkotikaregnskap
 • Automatisk telling
 • Automatisk bestilling
 • Sikker lagring av medisiner

automatiSert lager åPne Hyller

For bedre lagerstyring kan man benytte løsningen med åpne hyller. Sykepleieren vil da knytte forbruket mot pasienten, og samtidig erfare mange fordeler med automatiserte oppgaver. Løsningen kan benyttes alene eller i kombinasjon med andre lager- eksempelvis A+B lager. Løsningen kan settes inn i eksisterende medisinrom, og enkelt settes i drift.

 • Integrert med Elektronisk pasientjournal
 • Automatisk telling med strekkodekontroll
 • Automatisk bestilling

legevaktSløSning for mediSiner og forBrukSmateriell

Legevakter er i en særstilling i Norge da pasientene her skal betale for forbrukte medisiner og materiell i behandlingen. Ofte skal forbrukte varer noteres på papir, og summen skal etter hvert summeres og betales av pasienten. Legevakts løsningen gjør denne jobben enklere, da man benytter en strekkodeleser for å notere forbrukt materiell, og legemiddelautomatautomat for å registrere forbruk av medisiner. I kassen kan man hente ut en kvittering, ferdig summert, slik at pasienten enklere kan betale korrekt sum for behandlingen.

 • Registrering av forbruksmateriell mot pasienten
 • Registrering av medisiner mot pasienten
 • Fakturaunderlag til pasienten
 • Automatisk narkotikaregnskap
 • Automatisk bestilling av medisiner
 • Strekkodekontroll