Health Techs lagringsløsninger for medikamenter og medisinsk forbruksmateriell er utviklet i nært samarbeid med våre kunder siden 2006. Løsningene er 100 % tilpasset kravene vi møter i det nordiske markedet, både med hensyn til funksjonalitet, språk og integrasjoner. Følgende modell gir en illustrasjon av hvordan løsningene kan tilpasses alle typer behov, fra et enkeltstående anlegg på et sykehjem eller et akuttmottak, til en helhetlig løsning med mange anlegg av forskjellig karakter for å dekke behovet til for eksempel et stort sykehus.
LSNING~1