Health Tech er tildelt rammeavtale for leveranse av legemiddelautomater til Tromsø kommune. Rammeavtalen omfatter  det nye helsehuset, legevakt og 8 sykehjem. Første leveranse omfatter det nye helsehuset med totalt 6 legemiddelautomater i medisinrom med tillegg av mobile løsninger frem til sengekant. Legemiddelautomatene skal integreres til systemer for bestilling av varer fra apotek, pasientjournaler og forordning.