Programvare og integrasjoner

Health Techs programvare utvikles og vedlikeholdes av selskapet selv. Programvaren er tilpasset krav og behov til funksjonalitet som gjelder for kunder i Norden, og er utviklet i nært samarbeid med kunder fra sykehus, sykehjem/helsehus og legevakter.

Health Tech har en lang liste med integrasjoner til eksterne informasjonssystemer som vareregister, varebestilling fra apotek, elektroniske pasientjournaler, forordninger og elektronisk kurve, utviklet for kunder i Norden.

PROGRAMVARE

hand-2111445

Health Techs programvare eies, utvikles og vedlikeholdes av selskapet selv. Programvaren er tilpasset krav og behov til funksjonalitet som gjelder for kunder i Norden, og utviklet i nært samarbeid med kunder fra sykehus, sykehjem/helsehus og legevakter.

Programvaren består av to hovedkomponenter, Health Tech Administrator og Health Tech Automat:

  • Health Tech Administrator er den delen av programvaren som benyttes til alle rapporter, analyse, vedlikehold av vareregister, brukeregrupper, bestillinger, konfigurasjonen av automaten etc. En Administrator kan styre alt fra en enkelt legemiddelautomat, til alle legemiddelautomatene på ulike avdelinger på et sykehjem/sykehus, helt opp til å kontrollere alle automatene på alle sykehjemmene i kommunen. Den er nett-basert og brukerne har tilgang fra alle PC-er som er koblet via intranettet.

 

  • Health Tech Automat er den delen av programvaren som styrer funksjonene på hver enkelt legemiddelautomat. Programvaren registrerer og logger automatisk alle transaksjoner og hendelser som skjer på automaten. Programvaren er brukervennlig og stabil, og sikrer at automaten kan benyttes selv om for eksempel nettverksproblemer hindrer at legemiddelautomaten kan kommunisere med Administratoren og andre programmer.

INTEGRASJONER

neo-urban-1734494

Med norske helsemyndigheters ønske om å digitalisere helsevesenet, er det vesentlig at løsninger for legemiddelhåndtering også digitaliseres og integreres med andre informasjonssystemer i helsevesenet, som vareregister, varebestilling fra apotek, pasientjournaler, forordninger og elektronisk kurve. Health Tech har en lang liste med integrasjoner til eksterne informasjonssystemer utviklet for kunder i Norden, og vi utvikler integrasjoner etter hvert som disse etterspørres av våre kunder. Vi har i dag integrasjoner mot bl.a.:

  • DIPS
  • Gerica
  • Visma Profil
  • Melior
  • FarmaPro
  • Aponett
  • FEST

Integrasjon mot bl.a. FarmaPro og Aponett gjør at anlegget kan bestille varer direkte.

Ta kontakt for å høre om Health Techs løsninger kan integreres mot deres system.