Health Tech eier og tilpasser programvaren til behovene i de nordiske markedene. Health Tech har egen programmeringskompetanse og benytter også spesialkompetanse fra Evry for å utvikle integrasjoner. Programvaren består av 2 komponenter: Health Tech Automat og Health Tech Administrator.

Health Tech Automat: Health Tech Automat er den delen av programvaren som styrer funksjonene på hver enkelt lagringsautomat. Programvaren styrer adgangskontrollen, og inneholder alle nødvendige funksjoner for drift av lagringsautomaten. Programvaren registererer automatisk alle transaksjoner som utføres på automaten. Programvaren er brukervennlig og stabil, og sikrer at automaten kan benyttes selv om for eksempel nettverksproblemer hindrer at programvaren kan kommunisere med Administrator.
Health Tech Administrator: Health Tech Administrator er den delen av programvaren som benyttes til å vedlikeholde vareregister, brukere og alle data omkring bestillingspunkt, maksimalt lager etc. Administratoren forestår også varebestillinger og er den delen av programvaren som er integrert til FarmaPro og til pasientjournalsystemene. Administratoren benyttes også til rapportering, analyse etc. En Administrator styrer alle Automater fra avdelingsvivå opp til regionsnivå. Den er web-basert og brukerne har gjerne tilgang via intranettet.