Referanser

Health Tech har levert løsninger som hjelper helsevesenet med å gi korrekt medisin til riktig person, til rett tid med minimalt tidsforbruk og full elektronisk sporbarhet siden 2006.  Vårt første anlegg ble satt i drift i november 2006 i Borås, Sverige. Siden da har det vært foretatt mer enn xxx xxx uttak, og automaten er full drift med svært fornøyde brukere også i 2017. Vi har nå over 130 installasjoner i Norge, Sverige og Finland.

KAMFJORD SYKEHJEM, SANDEFJORD KOMMUNE

«Legemiddelkabinettet gir oss full kontroll på narkotikaregnskapet. Vi unngår all den tellingen og regningen vi gjorde tidligere, og kan enkelt få oversikt over all aktivitet rundt narkotika i Legemiddelkabinettet. Dette sparer oss for mye tid og stress.» 

Bente Hildre, Geriatrisk Sykepleier og medisinromansvarlig
Kamfjord Sykehjem, Sandefjord kommune

NORRBOTTENS LÄNS LANDSTING, SVERIGE

«Vi har satt av et rom i kjelleren som inneholder alle de medisiner som brukes sjeldent i avdelingene. Dette lageret styres av programvare fra Health Tech, og man bruker en enkel strekkodepistol for å fortelle systemet at man har tatt en forpakning til sin avdeling. Alle sykepleierne kan se hva som ligger på dette lageret vi intra-nettet, og således er enklere og raskere å hente medisiner her enn å kjøpe fra apoteket. Vi regner med å ha spart inn løsningen i løpet av et halvt år»

Anders Bergström, medikamentansvarlig och läkemedelsstrateg
Norrbottens Läns Landsting

SYKEHUSET ØSTFOLD, FREDRIKSTAD

«Løsningen fra Health Tech har vært i drift ved vårt akuttmottak i mer enn 4 år og vi er godt fornøyd både med selve anlegget og oppfølgingen fra Health Tech. Når vi flytter til det nye sykehuset på Kalnes ønsker vi å ta med oss anlegget fra Health Tech» 

Sissel Hagen, Avdelingssjef Akuttavdelingen
Sykehuset Østfold, Fredrikstad

NØTTERØY KOMMUNE

«Vi har frigjort et halvt sykepleierårsverk og redusert kostnadene for medikamenter. Når vi regner sammen gevinstene ser vi at Legemiddelkabinettet hever kvaliteten og er nedbetalt innen to år. Sykepleierne føler også at de har økt nærhet til medisinene etter vi fikk Legemiddelkabinettet.»

Anita Archer, Leder rehabilitering
Nøtterøy kommune

SYKEHUSET TELEMARK, SKIEN

«Health Tech har gjennomført et prosjekt ved vårt akuttmottak helt i henhold til avtale. Alle forventninger til løsningen er innfridd og vi er også svært fornøyd med leverandørens support og service.»

Nina Ruud, Enhetsleder Akuttmottaket
Sykehuset i Telemark, Skien