Health Tech service og support

For å sikre at løsningene fungerer brukervennlig og effektivt har Health Tech egne serviceteam i hvert enkelt land med spesialkompetanse innenfor selskapets produkter og løsninger. For optimalt utbytte av systemene i levetiden tilbyr vi skreddersydd og effektiv service og support til våre kunder. Vi har lokalt reservedelslager i hvert enkelt land, som sikrer rask levering/bytte av kritiske reservedeler hos kundene ved behov.

HELPDESK

Hvis du er Superbruker og har en feil/et problem du trenger hjelp med fra Health Tech, send en e-post til adressen under. For best mulig hjelp, gi en så god og detaljert beskrivelse av problemet som mulig. OBS! Ikke legg ved sensitive persondata i meldingene du sender inn!

nordic.support@touchpointmed.com

I hastesituasjoner er telefonnummeret 31 90 97 60 – tast 1

OPPLÆRING

apple-256261_1920

For riktig og effektiv bruk av løsningene kreves det god kunnskap hos brukere, noe vi sikrer gjennom tilpasset opplæring og kurs. Vi tilbyr tilpassede kurs for farmasøyter, superbrukere, brukere og teknikere ute hos våre kunder i forbindelse med installasjon av løsningene, og senere ved behov. Vi tilbyr også E-læring på alle nordiske språk.

SERVICEDESK

phone-1644318

For kunder med serviceavtale tilbyr vi vår servicedesk som ett enkelt kontaktpunkt for å registrere og følge opp henvendelser om support og servicetjenester. Alle henvendelser får et saksnummer, blir kategorisert, prioritert og tilordnes en ansvarlig serviceperson for respons og oppfølging i henhold til gjeldende support- og serviceavtale. Vårt servicedesksystem er ITIL kompatibelt.

SERVICE

cloud-2531028_1920

Vårt serviceteam kan overvåke ditt Health Tech systems ytelse og funksjon via fjerntilkobling, og vil ofte være i stand til å løse support- og servicetjenester direkte, uten å være avhengig av oppmøte hos kunden. Dersom oppmøte på stedet er nødvendig, vil en erfaren og trenet serviceperson vurdere henvendelsen og respondere raskt og effektivt.

AVTALER

document-428338_1920

Vi tilbyr ulike nivåer av service- og supportavtaler til våre kunder tilpasset den enkelte kundes ønsker, behov og krav med hensyn til tilgjengelighet, responstider og forebyggende vedlikehold. Våre avtaler er basert på og tilpasset nasjonale standarder som Difi o.l.