Health Techs lagringsløsninger består av en kombinasjon av dispensere, kabinetter og elektroniske låser. Konfigurasjonen tilpasset det spesifikke behovet, men løsningene inneholder fleksibilitet slik at anlegget enkelt kan tilpasses endringer i behovene.

skap

 

skap2

Dispenseren er en kompakt og modulær løsning som er velegnet for oppbevaring og distribusjon av endose-medisiner, implantater, mindre proteser og andre elementer som man ønsker å sikre at har høy tilgjengelighet og 100% sporing av forbruket. For å få ut medisiner eller andre elementer, må brukeren først gjennom en adgangskontroll, for deretter å velge pasient, medisin og antall doser. Deretter vil brukeren få tilgang til kun det antall doser som er angitt. Alle sporingsdata blir lagret. Via Health Tech programvare kan dispenseren integreres med øvrige systemer som Elektronisk Pasientjournal (EPJ), apotekets ERP-løsninger, sykehusets ERP-løsning etc.
Dispenseren er konfigurerbar og kan konfigureres i forhold til antall skap (en til ni skap i en løsning), typer av skuffer og innredning i skuffene, samt fargevalg. Dispenseren kan inngå i en felles løsningen med kabinetter og elektroniske låser.Funksjoner og prosesser er konfigurerbare via Health Tech programvare. Systemet betjenes via trykkfølsom skjerm. 
minidisp

Minidispenseren er en minivariant av dispenseren. Den fungerer på samme måte som dispenseren, men har begrenset lagringskapasitet.

 

KabLokk1elock1 Kabinettene inngår enten som en del av et anlegg kombinert med dispensere og elektroniske låser, eller som frittstående løsninger. Kabinettene er en kostnadseffektiv løsning som kan lagre mange varer pr lagringsenhet. Kabinetter gir ikke mulighet til å lagre varer på endosenivå. I tillegg til åpne kabinettskuffer, tilbyr Health Tech også kabinettskuffer med lokk med elektroniske låser på hver enkelt lokasjon. Kabinettskuffene leveres med flere typer fleksible innredninger. Kabinettene er robuste og holder høy industriell kvalitet. Hver skuff tåler en belastning på opp til 200 kg
el_lock1 Elektroniske låser kan monteres på kjøleskap, andre skap, dører eller lignende. Den elektroniske låsen styres av Automat-programvaren og fungerer i samspill med dispensere og kabinetter.