Kjære kunder og samarbeidspartnere,

Det er med stor glede vi kan informere om at TouchPoint Medical 10. januar 2019 har fullført kjøpet av Health Tech. (Health Tech AS, Health Tech AB og Health Tech OY).

Health Tech har i lengre tid vært en samarbeidspartner og kunde av TouchPoint Medical ved at de har kjøpt TouchPoints kabinettløsninger som de har levert med Health Techs egen programvare.

TouchPoint Medical er en ledende global leverandør av innovative og intelligente løsninger som støtter sikker og effektiv legemiddelhåndtering og pasientbehandling med høy kvalitet.

Selskapet er ledende i utvikling og produksjon av intelligente kabinettløsninger, som omfatter både programvare og kabinetter. Produktene som leveres er “best-in-class” som effektivt kan lagerstyre og distribuere kostbare forbruksartikler og legemidler i sykehus, helsehus, legevakter og andre helseinstitusjoner.

TouchPoints oppkjøp av Health Tech styrker selskapets posisjon som leverandør og sikrer Health Tech tilgang til en større produktportefølje, mer ressurser og bredere kompetanse.

I tiden fremover vil Health Tech bli integrert i TouchPoint Medical. I denne prosessen vil vi arbeide for å sikre at kvalitet, levering og service på våre produkter opprettholdes. TouchPoint Medical har som mål å fortsette utviklingen og forbedringen av de tjenester og produkter som hittil har blitt levert av Health Tech.

Hvis du har spørsmål til denne e-posten ta gjerne kontakt med Health Tech Salg på telefon 31909760-2 eller Health Tech Service på telefon 31909760-1. Alle avtaler vedr. service, support eller leveranser inngått med Health Tech, vil bli videreført uten endringer.

Vi vil gjerne høre fra deg slik at vi kan gi ytterligere informasjon om denne nye kombinasjonen av kvalitetsprodukter og kompetanse.