Våre produkter

Health Techs digitale løsninger for legemiddelhåndtering består av en kombinasjon av dispensere, kabinetter, mobile enheter og elektroniske låser. Vi konfigurerer anlegget til kundens spesifikke behov og ønsker, løsningene er fleksible slik at anlegget enkelt kan tilpasses hvis behovene skulle endres.

DISPENSER

Rauma_2

Dispenseren gir legemiddellagring på høyeste sikkerhetsnivå og er optimal for oppbevaring og distribusjon av A- og B-preparater. Dispenseren gir éndoselagring hvor sykepleier kun får fysisk tilgang til det antall doser av et spesifikt legemiddel som er forordnet/bestilt.

Med lagring av legemidler i dispenser får man:

  • Sikker lagring og adgangskontroll
  • Automatisk narkotikaregnskap
  • Narkotikauttak krever ikke to personer
  • Full historikk for legemidler
  • Automatisk telling av A + B-preparater
  • Egen returskuff
  • Effektiv nødåpning, UPS sikrer drift ved strømbrudd

Les mer

Dispenseren kan konfigureres med ulikt antall skap, typer av skuffer og innredning i skuffene, samt fargevalg. Dispenseren kan inngå i en felles løsning med kabinetter og elektroniske låser. Systemet betjenes via trykkfølsom skjerm. Via Health Techs programvare kan dispenseren integreres med øvrige systemer som elektronisk pasientjournal (EPJ), apotekets- og sykehusets ERP-løsning, FEST-registeret etc. Dispenserne er robuste og av høy industriell kvalitet. De gir en høy sikkerhet mot tyveri og har lang levetid, selv ved bruk med høy intensitet (15+ år)

Health Techs dispensere leveres av VANAS MEDICAL.

Canon 20130812 H-T bilder 259
skap2

KABINETT

Waregem 1

Kabinettene inngår enten som en del av et anlegg kombinert med dispensere og elektroniske låser, eller som frittstående løsninger. Kabinettene er en kostnadseffektiv løsning som kan lagre mange varer pr. lagringsenhet.

I tillegg til åpne kabinettskuffer, tilbyr Health Tech også kabinettskuffer med lokk med elektroniske låser på hver enkelt lokasjon. Da får sykepleier kun tilgang på det legemiddelet som er forordnet/bestilt, men korrekt antall doser må tas ut. Kabinettskuffene leveres med flere typer fleksible innredninger.

Kabinettene er robuste og holder høy industriell kvalitet og kan brukes som arbeidsbenk. Kabinettene bygger kun 58 cm ut fra veggen i den minste konfigurasjonen. Kabinettene finnes i en rekke ulike størrelser, der høyde, bredde og dybde tilpasses etter de fysiske forholdene og kapasitetsbehovet hos hver enkelt institusjon. Innredningene av skuffene kan meget enkelt endres av institusjonen selv ettersom behovet endrer seg. Hver skuff tåler en belastning på opp til 200 kg.

Health Techs kabinetter leveres av VANAS MEDICAL.

Låda med innehåll_VGR_VNL
03-CompartmentControl AZ Jesse

MOBILE ENHETER

Traller Sandefjord SMS_jpg_edited

Health Tech har eksklusiv partnerskapsavtale på mobile enheter fra Capsa Healthcare (USA) til helsesektoren i Norge, Sverige og Finland. Capsa Solutions produkter er blant markedets beste, og deres produkter komplementerer Health Techs produktportefølje på en utmerket måte. De mobile enhetene er et viktig bidrag i en lukket legemiddelsløyfe, samtidig som de også fungerer som selvstendige elektroniske legemiddelautomater. Ved bruk av de mobile enhetene, har man sikker legemiddelhåndtering helt frem til pasienten. De mobile enhetene kan leveres i rekke ulike konfigurasjoner, tilpasset den enkelte institusjonens behov. Ta kontakt for mer informasjon om de ulike mobile enhetene Health Tech kan tilby.

KJØLESKAP

Kjøleskapslås_edited

Elektroniske låser kan monteres på kjøleskap, andre skap, dører eller lignende. Den elektroniske låsen styres av Automat-programvaren og fungerer i samspill med dispensere og kabinetter.