Health Tech leverer løsninger som passer både for enkeltstående avdelinger, og løsninger som kan tilpasses hele helseforetak. Ta gjerne kontakt med oss slik at vi kan drøfte hvilken løsning som er optimal for din virksomhet.

Enkeltstående avdelinger: Enkeltstående avdelinger benyttes i de tilfeller der helseforetaket ønsker kun et lagringspunkt for medikamenter. Dette kan være en veleget løsning for mindre helseforetak. I mange tilfeller kan et datastyrt lager erstatte flere mindre lagerpunkter. Dette gir bedre struktur og økonomi, samt høy tilgjengelighet.
Totalløsninger:  Health Tech har installert løsninger som realiserer flere forskjellige prinsipper for totalløsninger for hele helseforetak. Dette inkluderer krav til løsninger som er tilpasset forskjellige typer avdelinger og lagringsbehov. Disse dialoger dokumenterer at Health Techs løsninger er dynamiske og fleksible og kan tilpasses mange forskjellige strukturer.