Sykehjem

– Reduserte legemiddelkostnader – økt trygghet og trivsel

Health Tech har en spesialløsning for sykehjem som er i bruk på mer enn 35 institusjoner i Norge, Sverige og Finland. Legemiddelautomaten gir legemiddelhåndtering med mindre feilmedisinering, høyere sikkerhet og kvalitet, samtidig som løsningen leveres til budsjettvennlige priser. Ved bruk av mobile enheter har man sikker legemiddelhåndtering helt frem til beboeren.

Health Tech leverer løsninger som er tilpasset de behov som finnes på sykehjemmet. 

Vi tilbyr alt fra små bordmodeller til store felleslager for flere avdelinger. Løsningene kan tilpasses etter hvert som behovet for ytterligere funksjonalitet eller plassbehov melder seg.

Med Health Techs programvare kan man også koble sammen medisinautomater på ulike sykehjem og andre institusjoner i kommunen, og på den måten få optimal utnyttelse av legemidlene.

Håndtering av narkotiske stoffer er ofte både svært tidkrevende og oppleves stressende for sykepleierne. Med Health Techs legemiddelautomat får man

 • Sikker éndose-lagring av A- og B-preparater, samt sikker lagring av C og F preparater
 • Automatisk narkotikakontroll og regnskap
 • Automatisk telling av legemidler
 • Mulig integrasjon til elektronisk pasientjournal
 • Holdbarhetskontroll
 • Automatisk bestilling av legemidler fra apotek
 • Full sporbarhet og kontroll på historikk
Rauma_1

DISPENSER

skap2

Med lagring av legemidler i dispenser får man:

 • Sikker lagring og adgangskontroll
 • Automatisk narkotikaregnskap
 • Narkotikauttak krever ikke to personer
 • Full historikk for legemidler
 • Automatisk telling av A + B- preparater

Dispenseren gir éndoselagring hvor sykepleier kun får fysisk tilgang til det antall doser av ett spesifikt legemiddel som er forordnet/bestilt.

KABINETT

Waregem 1_edited

Kabinettene gir mange muligheter:

 • Kabinettene er en kostnadseffektiv løsning, lagrer mange varer pr. lagringsenhet
 • Kan fungere som frittstående løsninger, i tillegg som en del av et anlegg
 • Fungerer som arbeidsbenk og bygger kun 58 cm ut fra veggen i den smaleste modellen
 • Åpne kabinettskuffer eller skuffer med lokk med elektroniske låser
 • Skuffene har fleksibel innredning
 • Kabinettene er laget for harde påkjenninger og har lang varighet

MOBILE ENHETER

Traller Sandefjord SMS_jpg_edited

Mobile enheter gir sikker medikamenthåndtering helt frem til beboer.

 • Skuffer med elektronisk lås tilpasset dosettstørrelse
 • Fungerer som en selvstendig automat
 • Narkotikaskuffer med separat lås
 • Kontrolleres av Health Techs software
 • Stort utvalg av traller med høy kvalitet som dekker mange forskjellige behov

INTEGRASJON TIL JOURNAL OG APOTEK

journal
 • Integrasjoner til EPJ. Health Tech har i dag integrasjon til bl.a. DIPS, Gerica, Melior, Visma Profil
 • Knytter uttak av legemidler til riktig beboer
 • Integrasjon til forordning; forordnet legemiddel kommer automatisk opp ved valg av beboer
 • Integrasjon til FarmaPro og Aponett, automatisk bestilling til apotek

FULL KONTROLL PÅ A- OG B-PREPARATER

StockSnap_PXD2CQCRRV
 • Sikker éndoslagring som gir full tilgangs- og uttakskontroll
 • Narkotikauttak krever ikke to personer
 • Klargjør narkotikaregnskap umiddelbart
 • Kan produsere narkotikarapporter etter behov
 • Sikker returskuff for retur av legemidler som ikke er gitt til beboer

HEALTH TECHS KURS
OG E-LÆRING

apple-256261_1920
 • Health Tech lærer opp superbrukere på sykehjemmet, slik at disse kan fylle opp legemidler og være kontaktperson og lærere for de andre sykepleierne på institusjonen
 • E-læring tilbys, slik at alle brukerne av automaten får en god innføring og føler seg trygge på bruken av legemiddelautomaten
 • Health Tech tilbyr også viderekommende kurs og optimaliseringsprosjekter for mer effektiv bruk av legemiddelautomaten