Health Tech

– sikrere medisinering og reduserte kostnader

Health Tech leverer løsninger som hjelper helsevesenet med å gi korrekt medisin til riktig person, til rett tid med minimalt tidsforbruk og full elektronisk sporbarhet. Dette bidrar til betydelig reduksjon av feilmedisinering og tilhørende kostnader. I tillegg hjelper løsningene helsevesenet med å få mest mulig medisinering ut av hver krone med bedre lagerstyring og informasjonsflyt.

Kombinasjonen av Health Techs elektroniske legemiddelautomater og mobile elektroniske traller for sikker lagring, sammen med programvare og integrasjoner tilpasset helsevesenet i Norden, gir full elektronisk sporbarhet av medikamenthåndteringen fra apotek til pasient (lukket legemiddelsløyfe). Systemene kan integreres mot elektronisk bestilling fra apotek, pasientjournaler, forordninger og elektronisk kurve.

HEALTH TECHS
MEDISINROM

Aalst-1

Health Techs løsninger for medisinrom består av solide elektroniske kabinetter og dispensere i metall, samt kjøleskap-løsninger for sikker tilgangsstyrt lagring av medisiner. Health Tech leverer løsninger som er tilpasset de behov som finnes i virksomheten, alt fra små bordmodeller, til store felleslager for flere avdelinger. Løsningene kan tilpasses etter hvert som behovet for ytterligere funksjonalitet eller plassbehov melder seg. Automatene er svært fleksible med hensyn til innredning/ inndeling og tilpasning til ønsket kapasitet av forpakninger og éndoser. I tillegg inngår normalt tilbehør som pc, trykkfølsom skjerm, skanner, etikettskriver, kortleser m.m.

HEALTH TECHS
MOBILE LØSNINGER

Bilde12

Ved bruk av Health Techs mobile løsninger med programvare oppnås sikker oppbevaring og utdeling av legemidler frem til sengekant. Med mobile løsninger tilfredsstilles kravene til lukket legemiddelsløyfe på beste måte, samtidig som de også fungerer som selvstendige legemiddelautomater.

Health Tech er distributør i Norden for traller fra Capsa Healthcare, USA (https://www.capsahealthcare.com). Utvalget av traller med høy kvalitet er svært godt og dekker mange forskjellige behov. Trallene utrustes med pc/trykkfølsom skjerm eller nettbrett med Health Tech Automatprogramvare installert.

HEALTH TECHS
PROGRAMVARE

Fredrikstad Akutt_2

Health Tech programvare utvikles og vedlikeholdes av selskapet selv. Programvaren er tilpasset krav og behov til funksjonalitet som gjelder for kunder i Norden, og utviklet i nært samarbeid med kunder fra sykehus, sykehjem/helsehus og legevakter. Programvaren består av 2 hovedkomponenter, Health Tech Administrator og Health Tech Automat. I tillegg tilbys også E-læring på alle nordiske språk.

HEALTH TECHS
INTEGRASJONER

dreamstimemaximum_70265807

Med dagens dataløsninger har det blitt vesentlig at løsninger for legemiddelhåndtering integreres med andre informasjonssystemer i helsevesenet, som vareregister, varebestilling fra apotek, pasientjournaler, forordninger og elektronisk kurve. Health Tech har en lang liste med integrasjoner til eksterne informasjonssystemer utviklet for kunder i Norden.

POSITIVE EFFEKTER

positive-letters-2355685_1920

Bruk av legemiddelautomater på sykehjem og sykehus har en rekke positive effekter:

 • Full sporbarhet, historikk og høyere sikkerhet ved uttak av A- og B-preparater
 • Teller og klargjør narkotikaregnskap automatisk
 • Reduserer faren for feilmedisinering
 • Frigjør verdifull sykepleiertid og reduserer stress ved medikamenthåndtering
 • Kan integreres til pasientjournalsystem, forordning, apoteksystem, elektronisk kurve etc.
 • Holder kontroll på utløpsdato for medikamenter
 • Reduserer svinn og forbruk
 • Sender automatisk bestilling til apotek

ØKONOMISK GEVINST

coins-948603_1920

Erfaringer fra Health Techs anlegg installert i Norge, Sverige og Finland viser at i tillegg til økt sikkerhet og redusert fare for feilmedisinering, gir legemiddelautomaten også en økonomisk gevinst:

 • En avdeling kan frigjøre i overkant av 1000 sykepleiertimer pr. år, som kan brukes på pasientrettet arbeid
 • Medikamentforbruket reduseres 10-20%
 • Anleggene er tilbakebetalt på 1-3 år
 • Økt trygghet og trivsel på arbeidsplassen kan føre til lavere sykefravær