Sykehus

– Sikker legemiddelhåndtering fra apotek til pasient

Health Techs løsninger for sykehus vil være en viktig komponent i en lukket legemiddelsløyfe. Ved bruk av Health Techs legemiddelautomater og mobile enheter har man full sporbarhet og sikker legemiddelhåndtering fra legemidlene mottas fra Sykehusapotekene til de blir gitt til pasientene og systemene kan integreres mot både elektronisk pasientjournal og elektronisk kurve.

Health Techs løsninger kan koble sammen flere avdelingers legemiddellager, og dermed også gi en bedre styring på legemiddelbruk og økonomi.

Med løsningene fra Health Tech får avdelingene:

 • Sikker éndose-lagring av A- og B-preparater, samt sikker lagring av C og F preparater
 • Automatisk narkotikakontroll og regnskap
 • Automatisk telling av legemidler
 • Integrasjon til elektronisk pasientjournal
 • Holdbarhetskontroll
 • Automatisk bestilling av legemidler fra Sykehusapotekene
 • Full kontroll på historikk

Noen legemidler bruker avdelingen sjelden og disse legemidlene kan samles på et felleslager. Da kan man ha mindre, lokale medisinrom, som fører til bedre kontroll og innsparing på legemiddelforbruk. Legemidlene lagret på felleslageret kan reserveres over intranettet, og man har full oversikt over beholdningen fra alle avdelinger.

DISPENSER

skap2

Med lagring av legemidler i dispenser får man:

 • Sikker lagring og adgangskontroll
 • Automatisk narkotikaregnskap
 • Narkotikauttak krever ikke to personer
 • Full historikk for legemidler
 • Automatisk telling av A + B- preparater

Dispenseren gir éndoselagring, hvor sykepleier kun får fysisk tilgang til det antall doser av ett spesifikt legemiddel som er forordnet/bestilt.

KABINETT

Waregem 1

Kabinettene gir mange muligheter:

 • Kabinettene er en kostnadseffektiv løsning, lagrer mange varer pr. lagringsenhet
 • Kan fungere som frittstående løsninger, i tillegg som en del av et anlegg
 • Fungerer som arbeidsbenk og bygger kun 53 cm ut fra veggen i minste konfigurasjon
 • Åpne kabinettskuffer eller skuffer med lokk med elektroniske låser
 • Skuffene har fleksibel innredning
 • Kabinettene er laget for harde påkjenninger og har lang varighet

MOBILE ENHETER

Traller Sandefjord SMS_jpg_edited

Mobile enheter gir sikker legemiddelhåndtering helt frem til beboer.

 • Viktig komponent i lukket legemiddelsløyfe
 • Fungerer som en selvstendig automat
 • Narkotikaskuffer med separat, elektronisk lås
 • Kontrolleres av Health Techs software
 • Skuffer med elektronisk lås tilpasset dosettstørrelse

LUKKET LEGEMIDDELSLØYFE

loop-2358483_1920

For å øke sikkerheten og minske risikoen for feilmedisinering, har det norske helsevesen som mål å innføre lukket legemiddelsløyfe. Health Techs løsninger kan være viktige komponenter i et slikt system:

 • Sikker éndose-lagring og full sporbarhet på uttak
 • Mulighet for integrasjoner til elektronisk pasientjournal, elektronisk kurve og forordning
 • Uttak av legemidler blir knyttet til pasient
 • Mobile enheter som gir sikker og sporbar legemiddelhåndtering helt frem til pasient
 • Alle legemidler skannes og registreres inn og ut av automat

INTEGRASJONER

journal
 • Integrasjoner til EPJ. Health Tech har i dag integrasjon til bl.a. DIPS, Gerica, Melior, Visma Profil
 • Knytter uttak av legemidler til riktig beboer
 • Integrasjon til forordning; forordnet legemiddel kommer automatisk opp ved valg av beboer
 • Integrasjon til FarmaPro og Aponett, automatisk bestilling til apotek

POSITIVE EFFEKTER

positive-letters-2355685_1920

Bruk av legemiddelautomater på sykehus har en rekke positive effekter:

 • Full sporbarhet, historikk og høyere sikkerhet ved uttak av A- og B-preparater
 • Teller og klargjør narkotikaregnskap automatisk
 • Reduserer faren for feilmedisinering
 • Frigjør verdifull sykepleiertid og reduserer stress ved legemiddelhåndtering
 • Kan integreres til pasientjournalsystem, forordning, apoteksystem, elektronisk kurve etc.
 • Holder kontroll på utløpsdato for legemidler
 • Reduserer svinn og forbruk. Flere avdelinger kan samordne legemiddelbeholdningen
 • Sender automatisk bestilling til apotek