Legevakt

– Sikker og tidsbesparende lagring

Health Tech har forskjellige løsninger tilpasset for legevakter. Vi levere alt fra små bordmodeller til store anlegg med satellitt-stasjoner. Felles for alle løsningene er at legevakten får en sikker lagring av A- og B-preparater sentralt i avdelingen, slik at hentetiden blir kort. Health Techs løsning for legevakt har en egen ambulansemodul som dokumenterer narkotika utlevert til ambulanser som har behov for påfylling.

Bruk av Health Techs legemiddelautomat gir blant annet:

 • Sikker éndose-lagring av A- og B-preparater, samt sikker lagring av C og F preparater
 • Personlig adgangskontroll
 • Økt effektivitet ved lagring av ampuller på éndosenivå i dispenser
 • Integrasjon med elektronisk pasientjournal
 • Dokumentasjon av medisinering av id-løse
 • Automatisk narkotikaregnskap
 • Automatisk telling av legemidler og bestilling til apotek
 • Kontroll på utløpsdato
 • Ambulansemodul

og en rekke muligheter for rapportering og dokumentasjon av historikken på medisinrommet.

Health Techs legemiddelautomater lager automatisk narkotikaregnskap og gjør at narkotikauttak ikke krever to personer. Fra installasjoner allerede i drift ser vi at dette frigjør mye sykepleiertid. For legevakter med sengeplasser tilknyttet, har vi også mobile enheter, noe som gir sikker lagring av legemidler helt frem til pasienten.

DISPENSER

skap2

Med legemiddellagring i dispenser får man:

 • Sikker lagring og adgangskontroll
 • Automatisk narkotikaregnskap
 • Narkotikauttak krever ikke to personer
 • Full historikk for legemidler
 • Automatisk telling av A + B- preparater

Dispenseren gir éndoselagring hvor sykepleier kun får fysisk tilgang til det antall doser av ett spesifikt legemiddel som er forordnet/bestilt.

KABINETT

Waregem 1

Kabinettene gir mange muligheter:

 • Kabinettene er en kostnadseffektiv løsning, lagrer mange varer pr. lagringsenhet
 • Kan fungere som frittstående løsninger, i tillegg som en del av et anlegg
 • Fungerer som arbeidsbenk og bygger kun 53 cm ut fra veggen i den minste konfigurasjonen
 • Åpne kabinettskuffer eller skuffer med lokk med elektroniske låser
 • Skuffene har fleksibel innredning
 • Kabinettene er laget for harde påkjenninger og har lang varighet

MOBILE ENHETER

Traller Sandefjord SMS_jpg_edited

Mobile enheterr gir sikker legemiddelhåndtering helt frem til beboer.

 • Skuffer med elektronisk lås tilpasset dosettstørrelse
 • Narkotikaskuffer med separat elektronisk lås
 • Fungerer som en selvstendig automat
 • Kontrolleres av Health Techs software

INTEGRASJONER TIL JOURNAL OG APOTEK

journal
 • Integrasjoner til EPJ. Health Tech har i dag integrasjon til bl.a. DIPS, Gerica, Melior, Visma Profil
 • Knytter uttak av legemidler til riktig beboer
 • Integrasjon til forordning; forordnet legemiddel kommer automatisk opp ved valg av beboer
 • Integrasjon til FarmaPro og Aponett, automatisk bestilling til apotek

FULL KONTROLL PÅ A- OG B-PREPARATER

medicine-2207622

Kabinettene gir mange muligheter:

 • Kabinettene er en kostnadseffektiv løsning, lagrer mange varer pr. lagringsenhet
 • Kan fungere som frittstående løsninger, i tillegg som en del av et anlegg
 • Fungerer som arbeidsbenk og bygger kun 53 cm ut fra veggen i den minste konfigurasjonen
 • Åpne kabinettskuffer eller skuffer med lokk med elektroniske låser
 • Skuffene har fleksibel innredning
 • Kabinettene er laget for harde påkjenninger og har lang varighet

HEALTH TECHS KURS
OG E-LÆRING

apple-256261_1920
 • Health Tech lærer opp superbrukere på sykehjemmet, slik at disse kan fylle opp legemidler og være kontaktperson og lærere for de andre sykepleierne på institusjonen
 • E-læring tilbys, slik at alle brukerne av automaten får en god innføring og føler seg trygge på bruken av legemiddelautomaten
 • Health Tech tilbyr også viderekommende kurs og optimaliseringsprosjekter for mer effektiv bruk av legemiddelautomaten